343 MONTE GROSSO

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost