O nama

Javni i privatni turistički sektor u Istri već dugi niz godina rade u smjeru kvalitetne međusobne suradnje.
Na taj način želi se stvoriti sinergija svih uključenih subjekata, s konačnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja Istre u visoko kvalitetnu turističku regiju.

Trail turizam predstavlja razvojni turistički projekt koji je u svom razvojnom procesu dostigao razinu razvijenosti kao jedan od grana turističkih proizvoda Istre te ima važnu ulogu u strateškom razvoju nove koncepcije turizma Istre. Sa svojim multiplikativnim učincima projekt se izvrsno nadovezao na ostalu turističku i privatnu ponudu Istre - male smještajne objekte (Bike&Bed), bike-boutique hotele, wellness, a također i gourmet-segment turizma Istre - ruralni i vinski turizam, turizam maslinova ulja.

Kao temelj ponude trail-turizma naše regije pripremljeno je oko pedesetak trail staza. Staze su u stalnoj doradi, a radi se i na stalnom kreiranju novih. Smještaj za trailere, grupiran pod Trail&Bed segment, omogućava turistima koji uživaju trail stazama da nesmetano putuju po Istri i noće gdje im najviše odgovara. U smislu aktivne promocije naših proizvoda, ali i Istre kao outdoor-destinacije u cijelosti, u Istri ima i  nekoliko velikih manifestacija Brtonigla Adventure Trek, Istra Trek, 100 Milja Istre, Wine Run Parenzana Magic i Valamar Trail, koje su vodeće tog tipa u Hrvatskoj, ali i na širem prostoru. Zaokruženje cijele ponude ostvareno je kroz kreiranje paketa koji se nude gostima, putem kojih mogu boraviti i noćiti u Istri u različitim, kvalitetno osmišljenim aranžmanima. Sve navedeno, ali i mnogo toga nespomenutog, djeluje u nakani da ovaj portal, www.istria-trail.com, ostane referentni trail-portal Istre, a dugoročno i šire regije.

Dobro nam došli!