Privacy

 • Privacy e tutela dei dati

  IRTA d.o.o. rispetta la privacy dei suoi visitatori. Tutti i dati personali e gli e-mail raccolti tramite i moduli di contatto o di prenotazione vengono trattati come informazioni confidenziali e segreti d’ufficio, e come tali non possono venir ceduti a terzi.

  Di più »
 • Cookie policy

  Anonymous measuret of using the website is done in order to improve your user experience.

  Some cookies on this site are necessary and can not be disabled.

  Di più »
 • IZJAVA O PRIVATNOSTI

  Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč (u daljnjem tekstu: IRTA) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

  Di più »